Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 ile son 10 yılın en yüksek büyüme performansını sergiledi. Yılın tüm çeyreklerinde yüksek büyüme oranları gerçekleşti ve bu durum özellikle dış talepteki artıştan kaynaklandı. Küresel tedarik zincirlerindeki değişim ile ivme kazanan ihracat, sanayi üretimindeki keskin artış ve hızlanan yatırımlar büyümeye katkı sağladı. İçeride ise salgına karşı yürütülen başarılı aşı uygulamaları sonrasında iktisadi ve sosyal faaliyetlerde kısıtlamalar kademeli olarak kaldırıldı ve buna bağlı olarak genişleyen iç talep ekonomik büyümeyi destekledi.

2021 yılında sanayi sektörü yüzde 16,6 oranında büyüyerek ekonominin genelinden pozitif ayrıştı. Aynı yılda hane halkı tüketim harcamaları yüzde 15,1, kamu harcamaları yüzde 2,1 büyüdü. Gayrisafi sermaye yatırımları ise yüzde 6,4 büyüme gösterdi. İnşaat yatırımları ile diğer aktiflerdeki daralmalar bu oranı sınırlarken sanayi sektörünü çok daha yakından ilgilendiren makine ve teçhizat yatırımları yüzde 20,5’lik güçlü bir artış sergiledi. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 24,9 genişleme ile ekonomik büyümeye önemli katkı sağlarken mal ve hizmet ithalatı yüzde 2 ile çok daha ılımlı bir artış kaydetti. Tüm bu veriler 2021 yılında büyümeyi sanayi üretimi ve ihracatın sürüklediğini ortaya koydu.