Türkiye’ye yönelik ilave tedarik talebi sanayi ihracatını destekledi.

2021 yılında sanayi malı ihracatı yüzde 33,2 oranında artarak 217,9 milyar dolar ile tarihsel rekor seviyede gerçekleşti. Sanayi malı ihracatında yaşanan bu artışta iki önemli unsur rol oynadı. Bu unsurlardan ilki, ana ihracat pazarlarımızdaki hızlı toparlanma ve küresel mal ticaretindeki büyüme oldu. Özellikle Avrupa ve ABD pazarlarından ithalatta önemli artışlar yaşandı. Söz konusu pazarlardaki yüksek ekonomik büyüme salgındaki kayıpları büyük ölçüde telafi etti ve ithalat talebine güçlü ivme kazandırdı.

İkinci ve daha önemli neden ise küresel tedarik zincirlerindeki değişim ile ortaya çıkan ilave tedarik talebi oldu. Salgın sonrası alıcılar tedarik güvenliğini sağlamak üzere Asya’ya olan yüksek ithalat bağımlılıklarını azaltmaya başladı. Tedarik zincirleri çeşitlendirilirken bölgesel ve yakından tedarik öne çıktı. Zira yüksek navlun fiyatları uzak tedarikçilerinden ithalatı pahalı hale getirdi. Üretim ve tedarik sürelerinde yaşanan uzamalar da bölgesel ve yakından tedarikin önemini artırdı.

Bu eğilimler arasında Türkiye, güçlü sanayi alt yapısı, üretim ve lojistik kapasitesi ile yeni çok sayıda ülke ve alıcıdan yüksek bir ilave tedarik talebi ile karşı karşıya kaldı. Hemen hemen tüm sanayi sektörleri bu gelişmeden önemli ölçüde faydalandı.