Filtreyi TemizleSİL
Üretimden Satışlar (Net) (TL)
Net Satışlar
Brüt Katma Değer (Üretici Fiyatlarıyla)
Özkaynak
Aktif Toplamı
Dönem Karı / Zararı (V.Ö.)
FAVÖK / EBITDA
İhracat
Çalışan Sayısı
XLS
Geçen yıla göre sıra değişimleri İSO 1000'e göre hesaplanmaktadır.
Sıra Kuruluş Adı Üretimden Satışlar (Net) Net Satışlar Brüt Katma Değer
(Üretici Fiyatlarıyla)
Özkaynak Aktif Toplamı Dönem Karı / Zararı (V.Ö.) FAVÖK / EBITDA İhracat Çalışan Sayısı
Sıra TL Sıra TL Sıra TL Sıra TL Sıra TL Sıra TL Sıra TL Sıra Bin $ Sıra -