2023’te küresel ekonomi dirençli, ama yavaş bir seyir izledi

Küresel ekonomik büyüme 2023 yılında bir dizi etmene bağlı olarak zayıflama gösterdi. Bunlar arasında sıkı para politikaları, Çin’de toparlanmanın beklentileri karşılayamaması, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik kutuplaşmanın derinleşmesi öne çıkanlar oldu.

IMF de Nisan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2022 yılında yüzde 3,5 olan küresel büyümenin 2023 yılında yüzde 3,2’ye gerilediği beklentisine yer verdi. 2024-25 yıllarında bu seviyede yatay bir seyir öngörüldü. Bu anlamda genel değerlendirme dünya ekonomisinin 2023’te çoklu şoklar karşısında dirençli bir seyir izlediği, “yumuşak iniş” senaryosunun büyük oranda başarıldığı, ancak büyümenin de tarihsel ortalamalardan oldukça düşük kaldığı yönünde.

Sektörel olarak 2023 yılında finansman koşullarına duyarlılığı daha yüksek olan imalat sanayinde ivme kaybı belirgin olurken hizmetlerde daha güçlü bir seyir izlendi. Ülke ve ülke gruplarına bakıldığında ise yavaşlama gelişmiş ekonomilerde çok daha sert yaşandı. Gelişmekte olan ekonomilerde genel olarak daha istikrarlı bir görünüm söz konusu olsa da ülke ve bölgeler arasında ayrışan bir tablo söz konusuydu, özellikle Çin’de büyüme beklentileri karşılayamadı.

IMF’ye göre 2023’te küresel ticaret hacmi büyümesi de yüzde 0,3 ile neredeyse durma noktasına geldi. Rakam, hem 2000-2019 ortalaması olan yüzde 4,9’un hem de yüzde 3,2’lik küresel ekonomik büyümenin oldukça altında. Yavaşla­mada küresel talepte düşüş, talebin yurtiçi hizmetlere kayması ve dolarda güçlenmenin gecikmeli et­kileri öne çıkan faktörler arasında.