Sanayi ihracatı 2023’te hafif azaldı

2023 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 0,5’lik artışla 255,4 milyar dolar olurken, toplam sanayi ihra­catı çok hafif gerileme ile 245,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Teknoloji gruplarına göre imalat sanayi ihracatı üretim verileriyle paralel bir görünüm sundu ve yüksek teknolojili mal ihracatı yüzde 20’nin üzerinde güçlü bir artış sergiledi. Orta-yüksek teknolojili mal ihracatı da yüzde 8,5 civarında yükseliş gösterirken, dü­şük ve orta-düşük teknolojili mal ihracatı daraldı. Bu şekilde yüksek teknolojili mal ihracatının toplam imalat sanayi ihracatındaki payı 2022’ye göre azımsanmayacak bir artış gösterse de tarihsel olarak düşük kal­mayı sürdürdü.

2022 yılında 45,8 milyar dolar olan cari açık, 2023’te hafif gerileme ile 45 milyar düzeyinde gerçekleşti, milli gelire oranla da yüzde 5,1’den yüzde 4’e iyileşme kaydetti. Detaylara bakıldığında altın ticareti açığın­daki artış ile çekirdek (enerji ve altın dışı) cari dengedeki bozulmanın, enerji fiyatlarındaki keskin dü­şüş ile telafi edildiği bir tablo söz konusu oldu.

Nitekim yüksek enf­lasyon ve derin negatif reel faizin ithalatı körüklemesine bağlı olarak çekirdek cari fazla 2022 yılındaki 53,7 milyar dolarlık düzeyinden 2023’te 33,5 milyar dolar düzeyine geriledi. Altın ticareti açığı 2022’deki 19,4 milyar do­larlık düzeyinden 27,7 milyar dolara çıkarken, aynı dö­nemde enerji açığı 80,1 milyar dolardan 52,7 milyar do­lara düştü.