2022’de sanayi sektörü ekonominin genelinden daha yavaş büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5,5 oranında güçlü bir büyüme kaydetti. Yıl içerisinde sanayi üretimi ivme kaybederken ithalat ile özel tüketimin öne çıkması büyüme kompozisyonunu zayıflattı, kırılganlıkları artırdı. Milli gelire oranla cari açık yüzde 5,4 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici enflasyonu ise 2021 yıl sonunda yüzde 36,1 iken 2022 içerisinde yüzde 85’leri gördü ve yılı yüzde 64,3 seviyesinde tamamladı.

Büyümenin kırılımlarına bakıldığında; 2022 yılının tamamında hane halkı tüketim harcamaları yüzde 19, kamu harcamaları yüzde 4,2 büyüdü. Gayrisafi sermaye yatırımları ise yüzde 1,3 ile daha ılımlı bir artış gösterdi. Ancak burada inşaat yatırımları ile diğer aktiflerdeki daralmalar etkili oldu. Sanayi sektörünü daha yakından ilgilendiren makine ve teçhizat yatırımları yüzde 10,2 ile yüksek bir artış sergiledi. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 9,9 genişleme ile ekonomik büyümeyi desteklerken mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 8,6 ile büyümeyi sınırladı.

Sanayi sektörü 2022 yılında yüzde 1,7 oranında büyüme ile ekonominin genelinden negatif ayrıştı. Diğer taraftan imalat sanayi ise yüzde 4,3 büyüme ile görece olumlu bir performans sergiledi.
 
Tüm bu gelişmeler ışığında imalat sanayinin cari fiyatlarla GSYH içindeki payı 2022’de bir önceki yıla göre 0,1 puanlık bir düşüşle yüzde 22,1 oldu. Yılın ikinci yarısında dış talepteki bozulma ve yurtiçi belirsizliklere bağlı olarak yaşanan yavaşlamaya rağmen, ilk yarıdaki görece güçlü seyrin de etkisiyle imalat sanayinin GSYH içindeki payı 1998’den sonraki en yüksek seviyesine (yüzde 22,2) çok yakın gerçekleşti.