Dünya sanayi sektörü 2022 yılında kademeli olarak zayıfladı.

Dünyada imalat sanayi faaliyet koşullarının ve ekonomik büyümenin güçlü öncü göstergeleri arasında yer alan Küresel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 2022 yılına güçlü bir büyüme sinyali vererek başladı. Ancak Şubat sonunda başlayan Ukrayna savaşının yarattığı koşullar, yüksek enflasyona bağlı olarak sıkılaşan para politikası ve Çin’deki sert pandemi önlemleri sonucu küresel imalat sanayi yılın geri kalanında kademeli olarak zayıfladı ve PMI yılın ikinci yarısında 50 eşik değerinin altına düşerek yılı daralma bölgesinde kapattı.

Küresel sanayi faaliyetlerinde en çok etkilenen alan ihracat siparişleri oldu. Yurtiçi siparişler ve satışlar ise en olumsuz etkilenen ikinci alan olarak dikkat çekti. 2022 yılını yeni ihracat siparişler endeksi 46,2, toplam siparişler endeksi ise 46,4 puandan kapattı. İstihdam son çeyrekte daralma bölgesine geçti. Üretimde de üçüncü çeyrekten itibaren küçülme yaşanmaya başlandı.


2022 yılında sanayi girdi ve nihai ürün fiyatları iki farklı eğilim gösterdi. 2022 yılına hem girdi hem de ürün fiyatları sınırlı düşüş eğilimi ile başladı. Ancak Şubat sonunda ortaya çıkan savaş ile tüm emtia ve girdi fiyatlarında sıçramalar yaşandı. Bu durum ürün fiyatlarına da yansıdı. Mart-Mayıs döneminde sanayide girdi ve ürün fiyatları en yüksek seviyelere çıktı.

Yılın ikinci yarısında ise bu kez sıkı para politikaları ile ekonomideki yavaşlama ve talepteki düşüşün etkileri belirleyici oldu. Temmuz ayından itibaren girdi ve ürün fiyatları azalma eğilimine girdi ve bu eğilim yılın son çeyreğinde daha hissedilir oldu. Yıl sonunda girdi ve nihai ürün fiyatları büyük ölçüde savaş öncesine ve yılbaşı seviyelerine geri döndü.