Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2020 yılında dünya çapında yaşanan salgından önemli ölçüde etkilendi. Yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 10,4’lük daralmanın ardından uygulanan ekonomik desteklerin etkisi ve dış talepteki canlanmaya bağlı olarak yılın ikinci yarısında ekonomi yeniden büyüme bölgesine geçti. Yıl geneli için ekonomik büyüme yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye 2020 yılında az sayıda büyüyen ülkelerden biri olma başarısını gösterdi.

2020 yılında büyümeyi yatırımlar ve tüketim harcamaları sürüklerken ihracattaki daralmanın etkisiyle net dış talebin büyümeye katkısı negatif gerçekleşti. Sanayi sektörü ise özellikle yılın ikinci yarısındaki hareketlenme doğrultusunda yüzde 2 büyüyerek ekonomiye önemli katkı yaptı.

2017 ve 2018 yıllarında görece hızlı, 2019 yılında ise nispeten yavaş artış gösteren Türkiye sanayi ihracatı, 2020 yılında yüzde 6,3 azalarak 163,5 milyar dolara geriledi. Bu gerilemenin ana nedeni, yaşanan salgın ile ortaya çıkan koşullar idi. Yılın ikinci çeyreğinde pazarların önemli bir bölümü uzunca bir süre kapalı kaldı. Gerek küresel gerekse ülke ticaretinde sert bir daralma yaşandı. Üçüncü çeyrekle birlikte toparlanma başlasa da ihracat artışı negatif gerçekleşti.

Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen sanayi sektörü yılı en az istihdam kaybıyla tamamlayan sektör oldu. 2020 yılında sanayi istihdamı 63 bin kişi azalarak 5,5 milyon kişi olarak gerçekleşti. Toplam istihdam içindeki payı da yüzde 20,5’e yükseldi.