MENÜ

Özkaplan İpek Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.ozkaplancarpet.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 437.281.280
Genel Sıra No: 134
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 133
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
470.036.514 146 145
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
207.677.946 40 39
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
235.647.467 112 111
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
595.121.318 85 83
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
76.571.843 107 107
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
160.912.835 25 25
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
60.980 14 14
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
806 78 76
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası