MENÜ

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.

www.turasas.gov.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 277.304.220
Genel Sıra No: 453
Kamu Sıra No: 3
Özel Sıra No: -
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
277.304.220 472 3
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
118.349.523 177 2
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.832.251.328 1 1
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.204.594.593 2 1
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-109.743.063 495 3
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
23.578.832 416 1
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
170 454 1
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.603 3 2
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
100.00 0.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kamu