MENÜ

Tören Gıda San. ve Tic. A.Ş.

www.toren.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 280.772.741
Genel Sıra No: 443
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 441
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
289.022.741 459 457
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
105.517.663 216 213
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
127.013.097 252 249
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
280.258.369 339 336
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.800.944 157 157
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
93.571.059 113 113
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
39.252 90 90
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
223 368 365
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası