MENÜ

Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.

www.temsa.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 505.410.516
Genel Sıra No: 62
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 62
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
583.822.516 46 45
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.889.161.131 4 3
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
39.346 89 89
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.264 25 23
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 50.00 50.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Adana Sanayi Odası