MENÜ

Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.safyun.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 445.405.480
Genel Sıra No: 118
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 118
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
463.478.815 156 155
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
115.586.589 182 180
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
239.956.937 108 107
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
436.701.237 177 175
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
58.849.207 143 143
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
60.060.952 239 239
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
62.600 12 12
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
796 80 78
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası