MENÜ

Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş.

www.belenco.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 314.688.184
Genel Sıra No: 360
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 359
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
314.688.184 408 406
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 20.00 80.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Manisa Ticaret ve Sanayi Odası