MENÜ

Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

www.kagit.konyakagit.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 401.775.160
Genel Sıra No: 194
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 193
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
409.675.290 253 252
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
418.676.084 35 34
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
559.674.744 97 95
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.189 300 300
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
483 194 192
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Konya Sanayi Odası