MENÜ

Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.

www.kasar-dual.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 555.810.340
Genel Sıra No: 17
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 17
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
581.862.972 48 47
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
223.494.813 29 28
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
299.520.574 72 71
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
681.229.737 56 55
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
81.558.230 96 96
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
129.306.190 58 58
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
43.343 64 64
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.211 27 25
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası