MENÜ

Gelişim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.gelisimtekstil.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 311.128.489
Genel Sıra No: 366
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 365
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
344.143.861 365 363
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
110.999.331 200 198
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
174.647.969 170 168
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
296.738.778 319 316
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
82.885.801 91 91
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
52.004.868 289 289
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
43.776 62 62
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
923 60 58
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
14 Giyim eşyalarının imalatı 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası