MENÜ

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

www.erkunttraktor.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 561.238.713
Genel Sıra No: 12
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 12
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
613.682.205 31 30
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
58.590.871 371 368
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
139.325.078 232 229
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
541.375.620 106 104
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-15.843.381 466 464
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.801.014 443 442
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
19.155 211 211
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
328 288 285
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası