MENÜ

Ege Gübre Sanayi A.Ş.

www.egegubre.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 388.355.039
Genel Sıra No: 217
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 216
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
639.921.690 26 25
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
129.679.342 150 149
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
285.591.177 78 77
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
614.726.223 77 75
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
99.226.575 65 65
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
133.238.403 52 52
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
678 433 433
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
214 375 372
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 54.00 0.00 46.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası