MENÜ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

www.bursacimento.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 281.861.864
Genel Sıra No: 440
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 438
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
294.463.040 450 448
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.722.958 382 379
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
444.309.829 29 28
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
598.999.559 83 81
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
16.947.783 307 306
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.460.950 480 478
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.548 354 354
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
240 350 347
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 61.45 0.00 38.55
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası