MENÜ

Baykan Moda A.Ş.

www.baykanmoda.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 519.806.858
Genel Sıra No: 54
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 54
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
521.508.971 99 98
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
74.918.394 327 324
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.895.949 404 401
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
279.860.129 342 339
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.138.384 320 319
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.573.075 448 447
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
69.802 6 6
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.502 15 13
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
14 Giyim eşyalarının imalatı 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası