MENÜ

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.

www.batisoke.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 477.141.027
Genel Sıra No: 83
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 83
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
477.141.027 140 139
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-283.055.617 500 497
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-52.957.195 495 492
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.361.760.976 10 9
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-369.915.010 499 496
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-4.201.081 497 495
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
52.093 31 31
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
378 260 257
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 74.68 0.00 25.32
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Aydın Sanayi Odası