MENÜ

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

www.baticim.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 340.616.505
Genel Sıra No: 310
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 309
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
607.461.875 34 33
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-881.266 494 491
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
544.277.336 16 15
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.144.753.775 16 15
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-57.496.768 491 489
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
24.335.143 411 411
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.029 24 24
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
406 235 232
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 75.01 0.00 24.99
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası