MENÜ

Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş.

www.arikbey.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 310.472.526
Genel Sıra No: 369
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 368
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
323.899.157 394 392
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
135.484.583 133 132
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
143.304.121 221 219
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
210.586.492 421 418
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
58.911.651 142 142
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
85.074.347 141 141
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
34.918 114 114
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.092 36 34
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
14 Giyim eşyalarının imalatı 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası