MENÜ

ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş.

www.asas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 559.580.029
Genel Sıra No: 14
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 14
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
559.627.085 65 64
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
112.964.867 280 277
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
411.649.797 196 194
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.934 119 119
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
360 271 268
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası