MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 9
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 9
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 51 50
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 234 231
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 136 135
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 211 209
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 126 126
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 240 240
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 43 43
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 459 456
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası