MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 84
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 84
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 89 88
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 10 9
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 10 9
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 67 65
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 23 23
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 14 14
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 15 15
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 11 9
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
14 Giyim eşyalarının imalatı 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası