MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 58
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 58
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 45 44
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 6 5
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 3 2
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 24 23
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 4 4
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 3 3
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 98 98
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 31 29
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası