MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 474
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 471
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 488 485
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 246 243
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 168 166
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 379 376
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 209 209
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 265 265
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 303 303
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 154 152
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası