MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 288
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 287
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 24 23
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 50 49
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 65 64
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 63 61
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 249 249
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 181 181
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 83 83
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 10 8
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
14 Giyim eşyalarının imalatı 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası