MENÜ

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.

www.isbirbigbag.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 461.205.904
Genel Sıra No: 19
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 19
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
500.502.896 31 31
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
212.393.447 95 92
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
554.083.554 57 56
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
39.158 85 85
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
250 343 339
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Balıkesir Sanayi Odası