MENÜ

Panasonic Life Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

www.viko.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 482.130.093
Genel Sıra No: 1
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 1
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
576.547.767 18 18
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
163.189.046 35 32
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
255.909.454 77 74
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
520.308.266 71 70
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.600.325 360 358
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
118.146.385 20 20
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
37.498 96 96
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
943 54 51
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
27 Elektrikli teçhizat imalatı 383 Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası