MENÜ

Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş.

www.kulayag.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 467.195.040
Genel Sıra No: 17
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 17
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
480.118.619 50 50
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
60.003.371 303 299
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
62.072.589 354 350
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
197.358.969 365 361
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.274.420 295 295
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.918.184 278 278
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
541 430 430
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
254 338 334
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Balıkesir Sanayi Odası