MENÜ

Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş.

www.gurteks.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 444.295.509
Genel Sıra No: 33
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 33
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
481.129.340 49 49
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
272.646.149 5 5
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
698.955.765 5 5
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.208.598.232 7 7
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.431.368 405 402
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
133.252.042 10 10
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
63 453 453
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
947 53 50
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası