MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 18
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 18
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 55 55
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 294 290
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 155 151
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 217 213
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 137 137
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 216 216
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 78 78
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 454 450
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası