MENÜ

Ünlü Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.unlutekstil.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 243.797.505
Genel Sıra No: 309
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 307
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
250.704.703 346 343
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
24.390.270 434 430
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
129.143.648 438 434
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
30.393.807 304 303
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
756 81 78
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
14 Giyim eşyalarının imalatı 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 50.00 50.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası