MENÜ

İskefe Deri San. ve Tic. A.Ş.

www.iskefe.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 213.221.354
Genel Sıra No: 399
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 395
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
241.430.960 369 366
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 476 472
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-6.816.343 486 482
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
34.840.509 499 495
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 466 462
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 439 436
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.237 263 263
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
355 259 255
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 323 Kürk ve Deri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası