MENÜ

İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

www.iston.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 286.533.481
Genel Sıra No: 199
Kamu Sıra No: 2
Özel Sıra No: -
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
773.193.977 4 1
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
177.915.490 19 1
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
317.056.318 32 1
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
541.592.720 53 1
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
53.857.331 69 1
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
57.461.320 147 1
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
123 430 1
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
998 41 3
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
100.00 0.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kamu