MENÜ

ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.

www.cimtas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 237.791.295
Genel Sıra No: 328
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 325
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
366.568.329 122 120
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
157.368.689 27 25
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
558.565.112 6 6
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
853.571.916 18 18
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
114.973.980 16 16
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
85.310.835 66 66
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
22.054 161 161
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
634 114 111
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası