MENÜ

Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş.

www.yildizcam.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 192.201.843
Genel Sıra No: 467
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 463
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
255.275.287 330 327
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
45.951.014 336 332
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
153.160.190 397 393
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
738.375 383 379
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.175.678 290 289
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.314 281 281
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
531 158 155
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 362 Cam ve Camdan Mamul Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası