MENÜ

Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.

www.unat.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 277.554.856
Genel Sıra No: 221
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 219
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
630.638.000 11 10
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
42.111.435 354 350
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
70.458.364 275 271
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
249.930.112 240 237
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-2.284.931 408 404
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.597.384 280 279
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
28.780 122 122
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
176 408 404
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası