MENÜ

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

www.tumosan.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 367.774.850
Genel Sıra No: 58
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 57
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
415.984.447 48 47
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
38.045.231 379 375
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
231.765.742 71 70
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
563.055.394 49 49
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-32.173.708 478 474
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-705.703 489 485
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.099 353 353
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
446 198 195
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 71.31 0.00 28.69
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Konya Sanayi Odası