MENÜ

Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.

www.torunmetal.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 375.338.090
Genel Sıra No: 46
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 45
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
411.056.243 52 51
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
185.331.148 16 16
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
160.376.898 121 118
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
411.419.858 98 96
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
65.294.376 47 47
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
113.399.450 23 23
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
77.613 5 5
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
647 106 103
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası