MENÜ

Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş.

www.canikarms.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 179.875.490
Genel Sıra No: 495
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 491
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
180.260.101 498 494
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
71.916.228 210 206
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
30.058.453 412 408
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
151.924.949 400 396
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.002.401 219 218
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
39.469.879 243 242
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
20.462 169 169
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
365 253 249
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası