MENÜ

Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş.

www.nadiryag.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 334.149.349
Genel Sıra No: 108
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 107
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
408.097.659 54 53
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
22.182.339 446 442
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.883.702 318 314
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
134.714.785 427 423
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.183.580 347 344
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
16.679.560 417 414
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.782 25 25
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
174 411 407
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası