MENÜ

Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş.

www.metalyapi.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 229.193.734
Genel Sıra No: 352
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 349
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
275.865.697 278 276
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
124.451.919 163 160
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
726.163.781 25 25
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
23.241 152 152
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
860 58 55
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası