MENÜ

Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş.

www.kulayag.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 338.265.772
Genel Sıra No: 100
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 99
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
356.318.202 136 134
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
54.012.154 304 300
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
48.227.387 351 347
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
167.333.016 373 369
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.260.564 365 361
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
22.161.538 371 369
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.154 391 391
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
252 334 330
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Balıkesir Sanayi Odası