MENÜ

Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.

www.kagit.kombassan.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 376.354.839
Genel Sıra No: 44
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 43
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
380.963.263 97 96
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
428.521.373 13 13
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
581.594.824 46 46
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.456 365 365
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
465 187 184
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Konya Sanayi Odası