MENÜ

Kat Mekatronik Ürünleri A.Ş.

www.katmekatronik.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 189.589.202
Genel Sıra No: 473
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 469
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
201.115.179 465 461
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
119.513.375 76 73
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
104.077.516 205 202
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
170.476.140 365 361
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.501.799 64 64
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
86.619.860 57 57
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.017 86 86
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
338 274 270
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası