MENÜ

Kale Havacılık Sanayi A.Ş.

www.kaleaero.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 381.802.867
Genel Sıra No: 37
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 37
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
395.450.457 73 72
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
126.016.110 59 56
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
185.800.930 94 92
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
498.796.658 62 61
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
62.093.002 52 52
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
92.154.099 45 45
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
43.917 62 62
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
509 169 166
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası